'PHP小程序'

for循环遍历关联数组

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
<?php         //for循环遍历关联数组
$arr = [
'name' => 'zs',
'addr' => 'beijing',
'age' => 18 ,
'UUU' => 'wode',
];

$jian = array_keys($arr); //定义键并获取
$zhi = array_values($arr); //定于值并获取

for ($i = 0;$i<count($jian);$i++){
echo $jian[$i] . '=>' . $zhi[$i] . "\n";
}

//
?>

五角星

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
<?php
echo "\n\n";
for ($i1 = 1; $i1 < 6; $i1++) /*这是五角星的上面一个角*/ {
for ($j1 = 1; $j1 < 19 - $i1; $j1++)
printf(" ");
for ($k1 = 1; $k1 <= 2 * $i1 - 1; $k1++)
printf("*");
printf("\n");
}

for ($i2 = 1; $i2 < 5; $i2++) /*这是五角星的中间两个角*/ {
for ($j2 = 1; $j2 < 3 * $i2 - 3; $j2++)
printf(" ");
for ($k2 = 1; $k2 <= 42 - 6 * $i2; $k2++)
printf("*");
printf("\n");
}

for ($i3 = 1; $i3 < 3; $i3++) /*这是中间与下部相接的部分*/ {
for ($j3 = 1; $j3 < 12 - $i3; $j3++)
printf(" ");
for ($k3 = 1; $k3 <= 12 + 2 * $i3; $k3++)
printf("*");
printf("\n");
}

for ($i4 = 1; $i4 < 5; $i4++) /*这是五角星的下面两个角*/ {
for ($j4 = 1; $j4 < 10 - $i4; $j4++)
printf(" ");
for ($k4 = 1; $k4 <= 10 - 2 * $i4; $k4++)
printf("*");
for ($m4 = 1; $m4 < 6 * $i4 - 3; $m4++)
printf(" ");
for ($n4 = 1; $n4 <= 10 - 2 * $i4; $n4++)
printf("*");
printf("\n");
}

?>

判断是否为质数

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<?php
$num = fgets(STDIN); //定义标准输入
$k = 0; //定义次数变量
for ($i = 1; $i <= $num; $i++) {
if ($num % $i == 0) {
$k++; //如果取模等于0,次数k自加
}
}
//echo $k.'<hr />';
if ($k == 2) {
echo $num.'yes';
} else {
echo $num . 'no';
}
?>